Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden


2020 har Svenska ASSITEJ utsett Stanislaw Brosowski till vinnare av Prix d’ASSITEJ!

För sin långa gärning som pionjär, pedagog och inspiratör av den svenska mimkonsten.

Genom sin gedigna kunskap och sin målmedvetenhet har Stanislav sprängt gränser, utforskat och utvecklat mimkonsten.

Med pedagogisk stringens har Stanislav under snart 50 år gett svensk mimkonst kropp samtidigt som han vattnat själar.

Därigenom har han fått många scenkonstnärer att röra sig fritt över etablerade gränser och inte minst gjort avtryck inom dagens scenkonst för barn och unga.


Frågor om Prix d’ASSITEJ kan mejlas till info@assitej.se .