Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige. ASSITEJs medlemmar utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar.

Svenska ASSITEJ arbetar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga, samt genom att arrangera utbyten, gästspel och förmedla kontakter. Som medlem får du tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk med information om festivaler, kurser och seminarier från hela världen. Du kan också få direktkontakt med varje lands ASSITEJ center om du önskar information eller kontakter.

Vi har ett nära samarbete med ASSITEJ-center och organisationer runt om i världen med vilka vi driver en rad samarbetsprojekt som utbyten av föreställningar, besök på festivaler, workshops och seminarier.

Vi har under de senaste 25 åren haft ett nära samarbete och samarbetsprojekt med ett dussintal länder i södra och östra Afrika, i Mellanöstern och i Asien. Vi har ett kontinuerligt samarbete med våra nordiska och baltiska grannländer. Inom ramen för de internationella samarbetena vi arrangerar vi seminarier, workshops och föreställningsutbyten.

Vi arrangerar seminarier och workshops för våra svenska medlemmar och vi lyfter konstnärliga och driver kulturpolitiska frågor.

Bibu - den nationella scenkonstbiennalen för barn och unga som äger rum vartannat år. Festivalen arrangeras genom Bibu AB, ett fristående festivalbolag, som gemensamt ägs av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum. Biennalen är den viktigaste nationella mötesplatsen för svensk scenkonst för barn och unga. Efter att sedan 2006 ägt rum i Lund flyttade Bibu 2014 till Helsingborg och har sedan dess genomförts i samarbete med Helsingborgs Stadsteater, Helsingborgs kommun och Region Skåne. Mer information om Bibu finns på: www.bibu.se

Sedan 2012 arrangerar vi tillsammans med Scensverige vartannat år Swedstage, ett showcase för svensk scenkonst, som presenterar föreställningar för barn, unga och vuxna inom teater, dans, performance och andra genrer. Målet är att nå en internationell publik genom att vi bjuder in festivalarrangörer och gästspelsproducenter. Med Swedstage vill vi att svenska föreställningar i ökad omfattning ska hitta vägar till internationella festivaler och gästspel. Mer information: www.swedstage.se .

Svenska ASSITEJ vill: - Arbeta för att bibehålla och stärka svensk scenkonsts höga status samt arbeta för ökat kvalitetsmedvetande på scenkonstområdet för barn och unga. - Öka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland utbildningar, arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. - Öppna möjligheter till ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga samt sprida kunskap och information om svensk scenkonst till andra länder.

Vi arbetar genom att: - Påverka - massmedia, beslutsfattare, politiker, teaterledningar etc. - Vi delar varje år ut Prix d'ASSITEJ - ett pris för förtjänstfulla insatser inom svensk scenkonst för barn och unga. - Skapa nätverk - både i Sverige och utomlands - Stimulera - vi arrangerar medlemsmöten, festivaler, seminarier etc. - Informera - vi ger ut trycksaker, nyhetsblad och informerar på sociala medier. - Dokumentera - vi gör sammanställningar av föreställningar och annan verksamhet på scenkonstområdet för barn och unga.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!