Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden
*|MC:SUBJECT|*
Nyhetsbrev Svenska ASSITEJ
September 2018
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ
September 2018

Nu jobbar vi för fullt med gästspel och produktioner till vår internationella showcase, Swedstage, som vi arrangerar för fjärde gången tillsammans med Scensverige. Under tre intensiva dagar, 21-24 oktober kommer 50-60 utländska arrangörer, konstnärliga ledare, festivalbokare m fl att ta del av fantastisk svensk scenkonst som är redo för utländsk turné. Mer information finns på Swedstages hemsida.

- Nordic-Baltic fringe ASSITEJ ARTISTIC GATHERING 2019 -
OPEN CALL

ASSITEJ Sweden is now looking for some of the most interesting productions and workshops to represent Sweden at the Nordic-Baltic fringe at the ASSITEJ Artistic Gathering in Kristiansand, Norway, September 2019. Submit your production or workshop by sending us an e-mail (info@assitej.se).

Deadline for submissions is the 15thof September. Each national center will make a short-list of the best submissions, from which the joint Nordic-Baltic network meeting will decide on the program. The selected companies and artists will be notified at latest in January 2019.

Lämna uppgifter till höstens scenkonstkatalog 2018

Dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2018. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter!

Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är SNARAST! Den nya katalogen läggs sedan ut i slutet av september på Svenska ASSITEJs hemsida. Uppgifterna fylls i på www.assitej.se.

Mer information om Nordic-Baltic Fringe och Scenkonstkatalogen finns på ASSITEJs hemsida.Nästa baltisk-nordiska ASSITEJ-möte äger rum på JEGA/COOL-festivalen i Siauliai i Litauen den 2 - 5 oktober. Frågor som ska diskuteras är bl a gemensama projekt under 2019 och främst ASSITEJ Artistic Gathering i Kristiansand i september 2019 och den planerade Nordic-Baltic Fringe Festival.
DOCK18 är en plattform för att bjuda in utländska gästspel, samordna och marknadsföra svenska dockteater-föreställningar, bjuda in och föra ut kurser, seminarier och workshops till utövare över hela landet.

Lämna uppgifter om pågående och kommande dockteaterföreställningar och arrangemang på DOCK18:s hemsida!
Årets SAND-festival äger rum i Kristiansand i Norge den 12-15 september. Mer information finns här!
The Dramatic Arts Center of Iran is pleased to invite you to participate in the 25th International Children and Adolescents Theater Festival in Hamedan, Novewmber 20-26. Deadline for application is September 30.
Mer information från info@assitej.se.
Showcase Dutch theatre for Young Audiences, Amsterdam, October 5-7.

The programme includes an exciting impression of contemporary Dutch TYA in different venues in the city center of Amsterdam. Presenting subjects and themes that reflect young people’s society of today. All will be full shows of excellent quality and ready to be booked by theatres worldwide.

Mer information här!


Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över. Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.


Copyright © 2018 Svenska ASSITEJ All rights reserved.
Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm
www.assitej.se info@assitej.se

Du som får detta nyhetsbrev är medlem, har samtyckt
eller så har vi registrerat dig via s k intresseavvägning.
Läs mer om vår integritetspolicy här.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*