Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Nyhetsbrev januari 2017


Våren 2017 - uppdatering av Scenkonstkatalogen!

Vi saknar fortfarande uppgifter från många producenter till Vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2017. Uppgifterna fylls i på http://www.assitej.se . Dead-line för att fylla i uppgifter är den 13 januari 2017. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av februari.
Det är viktigt att alla producenter fyller i uppgifter så att katalogen blir så heltäckande som möjligt. Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.
Förutom att informera om vad som spelas under våren i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 20 åren. Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se .

Tack vare ett bidrag från Kulturrådet avseende kulturexport kommer vi att upprepa vår närvaro på IPAY 2017. Tillsammans med Scenekunstbruket i Norge och Teatercentrum i Danmark presenterar vi under rubriken Performing Arts Scandinavia scenkonst för barn och unga.
Svenska teatrar, dansgrupper och andra med sikte på främst den nordamerikanska marknaden är välkomna att skicka material till Svenska ASSITEJ så tar vi med oss det till vår monter.
Skicka högst 20 ex av tryckt material till adressen: Svenska ASSITEJ, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm. Senast den 13 januari behöver vi ha materialet.
IPAY 2016 arrangeras i Madison, Wisconsin, den 18 - 21 januari. Mer info om IPAY finns här!

Våren 2018 ska Kulturhuset Stadsteaterns scen i Skärholmen producera en föreställning för en publik mellan 5 och 7 år. Inget beslut är ännu fattat kring denna produktion. Nu gör vi för första gången en öppen utlysning med möjlighet för scenkonstnärer att presentera en produktionsidé.
Information kring ramar för produktionen finns här!
Ett antal idéer kommer sedan att gå vidare till en intervjuomgång. Besked om vilka som går vidare till intervju kommer senast 28 februari 2017.
Frågor besvaras endast av verkställande producent Malin Hjelm via e-post till: pitch@stadsteatern.stockholm.se.

Manustävling - Dramatik för barn och unga

För den som vill prova på att för första gången skriva för barn och unga. Eller är sugen på att undersöka ett nytt formspråk. Eller helt enkelt bara måste skriva en pjäs om: VATTEN I Barnteaterakademins nya satsning välkomnas dramatiker - erfarna, rookies, studerande - att skicka in idéförslag på en pjäs för barn/unga. Vilken betydelse temat/företeelsen/ordet VATTEN kan ges - metaforisk, kemisk, geopolitisk eller högst konkret - är helt öppet för tolkning.
Några sidor skriven dramatisk text ska skickas in, tillsammans med en idébeskrivning. En jury väljer därpå ut två-tre dramatiker som får utveckla sina pjäsidéer till grovmanus vilka kommer presenteras i en reading hösten 2017. Deadline för inskick är 25 januari 2017 .
Bidragen ska av anonymitetsskäl inte skickas till projektledaren utan till Teatercentrum Väst. Läs mer om detta, om tävlingen och hur materialinlämning går till i särskild inbjudan bifogad med detta nyhetsbrev eller på vår hemsida: http://www.barnteaterakademin.se.

Cradle of Creativity - ASSITEJs Världskongress och festival i Kapstaden den 17 - 27 maj!

Registreringen öppnar i slutet av januari. Mer information finns här!

Medlemsinformation

Svenska ASSITEJs årsmöte 2017 kommer att hållas den 20 mars i Stockholm. Kallelse med mer information om program, tid och plats kommer i februari.

Krokusfestival - International arts festival for young audiences Hasselt, Belgien, 22 februari - 2 mars.

Festival i belgiska Hasselt med mycket av det mest spännande inom belgisk och holländs teater för barn och unga!
Mer info finns här!

Resebidrag

Söks för resor utomlands på eget initiativ som exempelvis research eller fortbildning. Sista ansökningsdag 1 februari.

Internationellt kulturutbyte

Söks om du har en inbjudan utomlands ex. till en festival, gästspel eller workshop eller vill bjuda in någon till Sverige för samarbete. Sista ansökningsdag 1 februari.
Läs mer och ansök på http://www.konstnarsnamnden.se
Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över.
Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.