Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ Augusti 2018


OPEN CALL - Nordic-Baltic fringe ASSITEJ ARTISTIC GATHERING 2019 -

ASSITEJ Norway and its international SAND festival in Kristiansand has been chosen to host the ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) 2-7 of September 2019. This is one of the world`s most important gatherings of professionals involved in producing, presenting and/or studying Theatre for Young Audiences (TYA). The theme of the gathering is “TOWARDS THE UNKOWN – confronting the present”.

What is the status of the performing arts for young audiences around the world today? We think much depends on how we see the child, and how we define childhood. Simple questions with conflicting answers, depending on where you come from and what standpoint you`ve got. How are our different views on childhood reflected in the performing arts today? For one week, the city of Kristiansand will be filled with art experiences, meetings and debates, investigating this theme.

The Nordic-Baltic ASSITEJ network wants to use this great opportunity to showcase and debate the region`s performing arts and will therefore be co-hosting a Nordic-Baltic fringe – a festival within the festival – where we will present the works of our members! The fringe will have the same theme as the main festival and is at the same time aiming at developing and strengthening Nordic and Baltic relations and cooperation.

ASSITEJ Sweden is now looking for some of the most interesting productions and workshops to represent Sweden at the Nordic-Baltic fringe. We hope you will submit your production or workshop by sending us an e-mail

We`re still working on the funding, but we`re aiming at being able to pay both fees, accommodation and per diems.

Deadline for submissions is the 15thof September. Each national center will make a short-list of the best submissions, from which the joint Nordic-Baltic network meeting will decide on the program. The selected companies and artists will be notified at latest in January 2019.

We hope to see you ALL in Kristiansand next year!
The ASSITEJ centres in the Nordic and Baltic countries.

Lämna uppgifter till höstens scenkonstkatalog 2018

SAMMANSTÄLLNING ÖVER AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR HÖSTEN 2018.

Så var det dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2018. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter!

Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 1 september 2018. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på www.assitej.se

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren. Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se .


Pop up Puppets - internationell dockteaterfestival den 18-22 augusti på Kulturhuset-Stadsteatern i Stockholm!

Internationella gästspel-seminarier-workshops!
Mer information och biljettbokning via Marionetteatern-Kulturhuset-Stadsteatern !
Information om och länk till bokning av workshop och seminarium på Pop up Puppets finns här ! Pop up Puppets arrangeras av Kulturhuset-Stadsteatern-Marionetteatern
i samarbete med UNIMA Sverige, Svenska ASSITEJ och DOCK18.


Barnteaterakademin bjuder in till en dramatikertävling för pjäser med målgruppen barn 2-5 år. Två-tre vinnande bidrag ska utses, som sedan utvecklas till färdiga pjäser för att våren 2019 presenteras i offentliga readings. Dead-line för inlämning av bidrag: 17 september! Mer information (http://www.barnteaterakademin.se/hem/aktuellt-28481697) här (http://www.barnteaterakademin.se/hem/aktuellt-28481697) ! (http://www.barnteaterakademin.se/hem/aktuellt-28481697)
Svenska ASSITEJ och Barnteaterakademin planerar också för fördjupande seminarier samt internationell spridning av pjäserna.


Efter den slutsålda succén från 2016 är Teater Tre tillbaka med den internationella scenkonstfestivalen ”TA DAA!”. Den 31 augusti till 9 septemberfyller vi huset med teater- och dansföreställningar, internationella gästspel, disco och fredagsmys - allt för de allra yngsta!
Mer information här!
Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över.
Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.