Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Internationella gästspel och utbytenEn betydande del av vår verksamhet är att svara för kontakter mellan svensk scenkonst och utländska teater- och dansgrupper, festivaler och gästspelsproducenter.

Som organisation i ett internationellt nätverk närvarar och medverkar vi i möten och festivaler i olika delar av världen och vi har en bred kunskap och erfarenhet av utbyte med utlandet.

Som ett led i detta är Svenska ASSITEJ också delägare till Bibu - svensk scenkonstbiennalen för barn och unga samt till showcaset Swedstage. På förfrågningar från festivaler och gästspelsscener runt om i världen föreslår och förmedlar vi också svenska föreställningar och produktioner och ibland enskilda utövare för t ex seminarier och workshops.

Om du eller ni har fått en inbjudan från en festival eller är intresserade av att spela utomlands (eller att bjuda in utländska grupper) hjälper vi gärna till med råd och information. Det kan handla om saker som rör inbjudningar, visum, avtal, ansökningar, resor och tranporter och mycket annat.

Ta kontakt med oss på info@assitej.se!