Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Vår verksamhet baseras på medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Kulturrådet.

ASSITEJs medlemmar utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar.

ASSITEJ är en religöst och politiskt obunden ideell förening. Ansökan ställs till styrelsen för Svenska ASSITEJ.

Medlemskap i Svenska ASSITEJ kan sökas av såväl professionella utövare som amatörer med anknytning till svensk scenkonst för barn och unga. Medlemsavgiften för 2020 är 1 900:- per år för fria grupper/organisationer, 3 100:- för institutionsteatrar och för enskilda personer 250:-.

Frågor om att bli medlem ställs till styrelsen som också beslutar om medlemskap.

Kontakt: info@assitej.se