image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

OPEN CALL

- Nordic-Baltic fringe ASSITEJ ARTISTIC GATHERING 2019 -

ASSITEJ Norway and its international SAND festival in Kristiansand has been chosen to host the ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) 2 - 7 September 2019. This is one of the world`s most important gatherings of professionals involved in producing, presenting and/or studying Theatre for Young Audiences (TYA). The theme of the gathering is “TOWARDS THE UNKOWN – confronting the present”. 

What is the status of the performing arts for young audiences around the world today? We think much depends on how we see the child, and how we define childhood. Simple questions with conflicting answers, depending on where you come from and what standpoint you`ve got. How are our different views on childhood reflected in the performing arts today? For one week, the city of Kristiansand will be filled with art experiences, meetings and debates, investigating this theme.

The Nordic-Baltic ASSITEJ network wants to use this great opportunity to showcase and debate the region`s performing arts and will therefore be co-hosting a Nordic-Baltic fringe – a festival within the festival – where we will present the works of our members! The fringe will have the same theme as the main festival and is at the same time aiming at developing and strengthening Nordic and Baltic relations and cooperation. 

ASSITEJ Sweden is now looking for some of the most interesting productions and workshops to represent Sweden at the Nordic-Baltic fringe. We hope you will submit your production or workshop by sending us an e-mail (info@assitej.se). 

Deadline for submissions is the 15thof September. Each national center will make a short-list of the best submissions, from which the joint Nordic-Baltic network meeting will decide on the program. The selected companies and artists will be notified at latest in January 2019.

05/09/2018

Lämna uppgifter till höstens scenkonstkatalog 2018

 

SAMMANSTÄLLNING ÖVER AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR HÖSTEN 2018.

Dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2018. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter!

Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är snarast! Den nya katalogen läggs sedan ut i slutet av september på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på www.assitej.se.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.

05/09/2018

                                                              

PRIX D`ASSITEJ 2018

tilldelas Dansgruppen JUCK

”Som ett segertåg har denna rörelse, i dubbel bemärkelse, dragit fram och gjort avtryck, stampat liv och skakat om. Med lika delar konst och aktivism sätter gruppen fokus på vems och vilka kroppar som får göra vad. 

Är det en lek med förväntningar, en provokation eller ett samtal? I en tid av motstånd och uppror mot patriarkal tradition är scenkonsten för unga en vital kraft, vilket pristagarna starkt förmedlar till sin publik. 

Det är i mötet mellan publik och utövare som känslan av JUCK uppstår.”

Priset delades ut på Bibu - scenkonstbiennal för barn och unga i Helsingborg den 18 maj.

20/05/2021

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 26 september kl 17:00 - 19:00 i Stockholm.

 

05/09/2018