image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

INBJUDAN TILL WORKSHOP DEN 27 APRIL

BORTOM SKRIVEN TEXT OCH DRAMATISERADE BARNBÖCKER - VAD DÖLJER SIG DÄR?

Möt två erfarna scenkonstnärer som berättar om alternativa arbetsprocesser kring scenkonst för den yngsta publiken 0-6 år.

  • Sara Myrberg, konstnärlig ledare på Teater Tre och skådespelare.
    Läs mer om Teater Tre här.
  • Bernt Höglund, teatermakare, regissör, dramatiker och skådespelare.
    Läs mer om Bernt här.

Saras produktioner har sina rötter i dans, mim och rörelse. Bernt blandar gärna skådespeleri med figurteater och opera. I workshopen ger Sara och Bernt exempel på olika kreativa ingångar och ”starting points” för egna genomförda projekt vilket i workshopen illustreras med demonstrationer och övningar. 

Deltagare: Workshopen riktar sig till yrkesverksamma inom scenkonstområdet.
När: 27 april kl 9:30 - 16:30.
Var: Teater Tre, Rosenlundsgatan 12, Stockholm.
Kostnad: 475:- inkl lättare lunch.
Anmälan: Mejla en kort motivering om varför du vill delta till <workshop@assitej.se> senast den 15 april. 
Antal deltagare: 20 st.

Workshopen arrangeras av Svenska ASSITEJ i samarbete med Teater Tre.

22/03/2019

WORLD DAY OF PERFORMING ARTS FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE!

20 MARS 2019

World Day of Performing Arts for Children and Young People on March 20th is an ASSITEJ campaign, and a worldwide celebration of performing arts for children and young people.

All ASSITEJ Members, professionals and friends of Performing Arts for young audience are invited to join the WDT campaign, and to take initiatives in order to communicate and concretize the watchword : “Take a child to the theater, today”.

We strongly encourage national centres, individual members, companies, arts organisations, academics, teachers, artists, practitioners and others interested in theatre for young audiences to use the date March 20th and the World Day as an instrument to ‘make the case’ for children’s entitlement to theatre and the arts. 

Joyee (8 years), Jojo (11 years) and Yvette Hardie, President of ASSITEJ, are the authors of this year messages.
Read the messages: Yvette | Joyee and Jojo
 

More information about the World Day here!
 

20/03/2019

NICLAS MALMCRONA INVALD I IPAY:S BOARD OF DIRECTORS!

Svenska ASSITEJs verksamhetsledare Niclas Malmcrona har i samband med IPAY 2019 valts in i dess Board of Directors. IPAY (International Performing Arts for Youth) är nordamerikas största showcase för scenkonst för barn och unga och arrangeras varje år i januari i Philadelphia. Målsättningen med att sitta med i IPAY:s styrelse är att skapa nya kontakter och hitta vägar för att svenska teatrar och grupper ska komma ut på den nordamerikanska marknaden. Många svenska grupper är intresserade och det finns också ett intresse bland arrangörer i USA och Kanada. En annan målsättning är att arrangera en ”cultural spotlight” med fokus på Sverige på IPAY 2021.
Mer information om IPAY finns här!

30/01/2019

KULTURDEKLARATION SKÅNE - UTTALANDE

Region Skånes beslut angående ”pausade” projektbidrag påverkar många av Svenska ASSITEJs medlemmar. Vi anser att beslutet går emot Regionens vision att alla dess invånare ska ha tillgång till kultur av hög kvalitet där barn och unga ska vara en prioriterad grupp. Beslutet kommer att få en förödande effekt på utvecklingen av scenkonsten i Skåne. Vi ser med oro på hur regionens beslut kommer att påverka flera av våra medlemmars möjligheter att producera scenkonst för barn och unga i en tid då vi som mest behöver ett levande och fritt kulturliv för att fortsatt värna om ett demokratiskt samhälle.

Svenska ASSITEJs styrelse den 28 januari 2019.

30/01/2019

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 23 april kl 16:00 - 19:00 på kontoret på Kaplansbacken 2.

 

22/03/2019