Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

SAMMANSTÄLLNING ÖVER AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR HÖSTEN 2020

Så var det dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2020. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter! Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 31 augusti 2020. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september på Svenska ASSITEJs hemsida.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.

Fyll i föreställningsuppgifter här.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.

07/08/2020

BIBU VÄRLDENS VIKTIGASTE MÖTESPLATS 2022 - LEAVE NO ONE BEHIND!

Bibu - scenkonstbiennal för barn och unga - har utsetts till värd för det internationella scenkonstmötet Assitej Artistic Gathering den 17 - 22 maj 2022!

Assitej Artistic Gathering arrangeras varje år och är världens största återkommande arrangemang för professionella scenkonstutövare. Utöver de tusen svenska deltagare som besöker Bibu 2022 förväntas ytterligare 300 - 500 internationella aktörer som alla arbetar med scenkonst för barn och unga att komma till Bibu och Helsingborg.

Leave No One Behind

Tematiken för Artistic Gathering 2022 baseras på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Hur kan vi tillsammans hitta ett sätt att omfamna de globala målen? På Artistic Gathering ska vi med FN:s paroll ”Leave no one behind” undersöka hur vi som scenkonstbransch kan bidra till att vara en del av en social, ekonomisk och miljömässig omställning.

 Inte minst ställer vi oss frågan: vad är vårt ansvar när det kommer till en av vår tids största ungdomsrörelser, ”Fridays for future”, som startades av en svensk 15-årig flicka? Hur kan denna rörelse bli en del av vårt arbete och utveckling inom scenkonstområdet?

Bibus ansökan presenterades den 18 och 19 maj inför ASSITEJs digitala generalförsamling och efter omröstning bland Assitejs över 100 medlemsländer, utsågs Bibu till värd för Assitej Artistic Gathering 2022!

Global mötesplats

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik – en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Att arrangera ett Artistic Gathering ger Bibu möjligheten att presentera Helsingborg, Skåne och Sverige som scenkonstland på hög internationell nivå. Genom att presentera svenska och internationella föreställningar i samtliga genrer visar vi att scenkonst för barn och unga ligger i framkant av den konstnärliga utvecklingen.

Med Artistic Gathering 2022 skapar vi en internationell mötesplats för scenkonstnärer samtidigt som vi erbjuder barn och unga möjlighet att uppleva scenkonst från hela världen och slutligen flyttar vi fram positionerna när det kommer till hur hållbarhet kan genomsyra våra processer, samarbeten och föreställningar i en global framtid.

Med beskedet om att vi står värd, går nu startskottet för det innehållsmässiga och en fördjupning kring tematiken.

Assitej Artistic Gathering 2022 arrangeras i samarbete mellan Bibu, Teatercentrum och Svenska ASSITEJ och genomförs med stöd av Kulturförvaltningen och Helsingborg Convention & Event Bureau i Helsingborgs Stad, Kulturförvaltningen, Region Skåne och Event in Skåne, Region Skåne samt Kulturrådet.

 

Read the bid document here!

See the short presentation video here!

 

04/06/2020

RÄDDA DE FRIA TEATER- OCH DANSGRUPPER SOM KÄMPAR FÖR SIN ÖVERLEVNAD!

Nu slår Corona-pandemin hårt mot det som kulturpolitiken lyfter som särskilt prioriterat: barn och ungas rätt till kultur. Nyheten om att Teater Pero, en av Sveriges mest framstående och etablerade grupper och kända över hela världen, säger upp kontraktet för sin scen, är det ett tecken på att de stödåtgärder som lagts fram inte räcker till. Nu är det upp till politiken att se till att de stödåtgärder som tas fram för kultursektorn säkerställer att scenkonsten för barn och unga överlever krisen.

I väntan på att arrangörer i Sveriges kommuner ska våga boka föreställningar måste vi se till att de grundläggande strukturerna överlever. Som vanligt när det gäller kultur är det väldigt små summor vi pratar om i jämförelse med andra sektorer i samhället - men konsekvenserna blir mycket stora. Att se till att de fria grupper som spelar för barn och unga runt om i Sverige överlever är avgörande – nu och för framtidens barn.

Trots att kultur för barn och unga lyfts fram som prioriterad ser vi att resurserna inte stämmer överens med de vackra orden. Scenkonsten är en resurskrävande konstform eftersom det handlar om levande möten. Skådespelare, sångare och dansare av kött och blod berättar historier om människans kamp och dilemman i direkt ögonkontakt med sin publik. Deras redskap är leken och fantasin som sätter barnens sinnen, tankar och känslor i rörelse i ett stort TILLSAMMANS.

Kulturpolitiker i stat, regioner och kommuner: Växla upp! Säkerställ den basala överlevnaden. Ge i uppdrag till era tjänstemän att boka föreställningar till hösten utan avbokningsklausuler. Vilka ska ta de ekonomiska riskerna? Kommunerna med öronmärkta pengar till kultur eller de fria grupperna vars överlevnad står på spel? Bokar ni inte till hösten av rädsla för eventuella inställda föreställningar har ni kanske inga fria grupper att boka till våren.

14/05/2020

UPPMANING TILL KULTURMINISTER AMANDA LIND

OCH NÄRINGSMINISTER IBRAHIM BAYLAN

Det är allmänt omvittnat att kultursektorn genomgår en mycket besvärlig tid under den pandemi som nu pågår. Det förbud mot att samlas i grupper om över 50 personer gör att de flesta kulturaktiviteter i landet upphört och att de flesta teatrar, dansscener och andra kulturella mötesplatser har stängt. Och ingen vet när de kan öppna igen.

I ett av de krispaket som regeringen presenterat ingår ett förslag som innebär tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher såsom hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Kultursektorn utgör en av de absolut mest utsatta branscherna till följd av Covid-19 enligt våra medlemmars vittnesmål. Vi uppmanar regeringen att tillse att kultursektorn kan ta del av detta hyresstöd. För många teatrar, dansstudior, scener, gallerier och andra kulturella möteslokaler är hjälp med hyran just nu avgörande om de i framtiden ska kunna fortsätta bedriva sin konstnärliga och kulturella verksamhet eller inte.

De kulturella mötesplatserna är en oerhört viktig del av hela samhället och våra städers infrastruktur. Dessa mötesplatser bidrar i hög grad till intäkter för övriga näringsverksamheter såsom restauranger och caféer, hotell och detaljhandeln. Ett brett utbud skapar en trivsam stadsmiljö och ett levande samhälle.

Värna våra kulturella mötesplatser och ge dem möjlighet att överleva för hela samhällets skull!

Svenska ASSITEJ - plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga
Teatercentrum - bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst
Danscentrum - den fria danssektorns centrumbildning och arbetsgivarorganisation
Scensverige - främjar och stärker den svenska scenkonsten

14/04/2020

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 31 augusti kl 16:00-18:00. Mötet är ett videomöte.

 

06/08/2020