Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

THE WORLD DAY OF THEATRE FOR YOUNG AUDIENCES 20 MARS 2020

"Since we launched our World Day of Theatre for Children and Young People campaign, which leads up to the 20th March, with the slogan #Takeachildtothetheatre, much has changed. For many children in many parts of the world it is not practical, possible or advised to take children to the theatre, and many children will be spending days indoors, shuttered away in their own homes, without opportunities for connection or for stimulation beyond what the television can provide."

Läs fortsättningen här.

Mer information om The World Day of Theatre for Young Audiences här.

20/03/2020

BIBU 2020 INSTÄLLT!

Sen beskedet från regeringen kom den 11 mars att sammankomster på över 500 deltagare förbjuds, har Bibus ledning arbetat med olika scenarier för att kunna genomföra en biennal i maj 2020. Även om det i nuläget råder osäkerhet i hur situationen kommer att utveckla sig, har styrelsen landat i att det med största sannolikhet inte kommer vara möjligt att genomföra en biennal i maj. Osäkerheten är stor kring bland annat myndigheters kommande rekommendationer, utvalda gruppers möjlighet att närvara samt konsekvenser för försäljning. Ju längre tiden går, desto större risk löper verksamheten att hamna i ekonomiskt obestånd och slutgiltigt i konkurs. Därför har det varit nödvändigt att fatta beslut redan nu. 

Det är med stor sorg som Bibus styrelse och VD konstaterar att vi inte når i mål den här gången. Vi kommer dock arbeta hårt för att Bibu ska kunna genomföras 2022.

17/03/2020

ÅRSMÖTET UPPSKJUTET

Med anledning av den rådande situationen och i enlighet med rekommendationer från bl a Folkhälsomyndigheten har Svenska ASSITEJs styrelse beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle hållits den 19 mars.

Det innebär också att det kulturpolitiska samtal vi bjudit in till är inställt.

Vi återkommer med kallelse till ny årsmötestid.

Styrelsen för Svenska ASSITEJ

13/03/2020

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 20 april kl 16:00-18:00. Mötet är ett videomöte.

 

31/03/2020