image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE OCH PRESENTATION/SAMTAL OM MÅNTEATERNS FÖRESTÄLLNING ”SCENER UR ETT VUXENLIV”!

MÅNDAG 18 MARS KL 17:00 PÅ TEATER TRE I STOCKHOLM!

I samband med årsmötet kommer Månteatern och Malmö Dockteatern att visa två scener och samtala kring idé, bakgrund, process, repetitioner och vad som händer när barn spelar vuxna.

Medverkar gör Marie Parker Shaw (konstnärlig ledare och regissör Månteatern), 
Erik Holmström (konstnärlig ledare och regissör Malmö Dockteater) samt
fyra skådespelare ur Månteaterns unga ensemble.

Vi inleder med årsmötet kl 17:00 - 18:00 som följs av lite mingel med kaffe, vatten, vin och tilltugg. Presentationen och samtalet börjar Kl 18:45.

Var: Teater Tre, Rosenlundsgatan 12 i Stockholm.
Hur: Anmälan din/er närvaro: info@assitej.se senast den 14 mars.

Årsmöteshandlingar finns här! Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet: info@assitej.se

18/02/2019

KULTURDEKLARATION SKÅNE - UTTALANDE

Region Skånes beslut angående ”pausade” projektbidrag påverkar många av Svenska ASSITEJs medlemmar. Vi anser att beslutet går emot Regionens vision att alla dess invånare ska ha tillgång till kultur av hög kvalitet där barn och unga ska vara en prioriterad grupp. Beslutet kommer att få en förödande effekt på utvecklingen av scenkonsten i Skåne. Vi ser med oro på hur regionens beslut kommer att påverka flera av våra medlemmars möjligheter att producera scenkonst för barn och unga i en tid då vi som mest behöver ett levande och fritt kulturliv för att fortsatt värna om ett demokratiskt samhälle.

Svenska ASSITEJs styrelse den 28 januari 2019.

30/01/2019

NICLAS MALMCRONA INVALD I IPAY:S BOARD OF DIRECTORS!

Svenska ASSITEJs verksamhetsledare Niclas Malmcrona har i samband med IPAY 2019 valts in i dess Board of Directors. IPAY (International Performing Arts for Youth) är nordamerikas största showcase för scenkonst för barn och unga och arrangeras varje år i januari i Philadelphia. Målsättningen med att sitta med i IPAY:s styrelse är att skapa nya kontakter och hitta vägar för att svenska teatrar och grupper ska komma ut på den nordamerikanska marknaden. Många svenska grupper är intresserade och det finns också ett intresse bland arrangörer i USA och Kanada. En annan målsättning är att arrangera en ”cultural spotlight” med fokus på Sverige på IPAY 2021.
Mer information om IPAY finns här!

30/01/2019

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum i samband med årsmötet den 18 mars kl 15:00 - 16:30 på Teater Tre i Stockholm.

 

30/01/2019