image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

OM ALLA BARN INTE INKLUDERAS - VARFÖR SKA VI HA KULTURPOLITIK?

- rådslag om förutsättningarna för scenkonst i skolan

ASSITEJs styrelse har beslutat att prioritera kulturpolitiskt arbete med fokus på alla barns rätt till scenkonst genom skolan.

För att få större kunskap, underlag och argument i vårt arbete bjuder vi nu in till rådslag. Vi behöver era erfarenheter och exempel för att få kunskap och argument i vårt arbete med kommande seminarier och diskussioner på bl a Folk & Kultur, Bibu och Scenkonstbiennalen.

Våra medlemmar spelar varje skoldag för tusentals barn. Samtidigt möter vi elever i högstadiet eller gymnasiet som aldrig sett en teater- eller dansföreställning under sin skoltid. Vi vet att skillnaderna är mycket stora beroende i vilken region eller kommun man bor i eller i vilken skola man går i. En del elever får uppleva professionell kultur kontinuerligt, en del mycket sällan och en del aldrig. Idag finns det ingen statistik eller kartläggning som följer upp statens mål om allas barns rätt kultur.

Känner ni igen er i detta? Har ni exempel? Hur ser ni på distribution, utbudsdagar och möjligheten att nå skolorna? Hur ser det ut i er region eller kommun?

Behöver vi en nationell garanti för att alla barn ska få uppleva professionell scenkonst kontinuerligt under sin skolgång?

Skolan är den demokratiska platsen där alla barns rätt till kultur kan säkerställas. Svenska ASSITEJ anser att det är fullt möjligt att nå målet om en scenkonstupplevelse per år med en skarpare statlig kulturpolitik som styr om resurserna till det de är avsedda för – kulturupplevelser för barnen.

Kom på rådslag onsdagen den 6 november kl 18:00 - 20:30 på Hälsans Hus (Mellanrummet),
Fjällgatan 23 B i Stockholm. Vi bjuder på lätta
re förtäring från
Hermans Vegan Restaurang.
Osa senast den 31/10 till info@assitej.se

08/10/2019

PRAKTIK PÅ SVENSKA ASSITEJ

Vi söker en praktikant som under våren kan praktisera hos oss. Vi är en liten organisation som arbetar med många olika projekt och 2020 arrangeras både Bibu och Swedstage vilket ger möjlighet till inblick i flera av våra olika verksamhetsområden.

Vi tänker att du läser scenkonstproduktion eller projektledning på högskolenivå och har ett intresse för scenkonst för barn och unga. En praktik hos oss innebär ett stort mått av självständigt arbete och eget ansvar för ett eller flera projekt/områden. Som praktikant kommer du få en inblick i både vårt nationella och internationella arbete och de olika arbetsprocesser som våra projekt innebär.

För frågor och intresseanmälan, mejla info@assitej.se

01/11/2019

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 25 november kl 16:30 - 19:30 på kontoret på Kaplansbacken 2.

 

23/10/2019