Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

Performing green - mot en mer hållbar scenkonst!

Arbetar du på en turnerande teater- eller dansgrupp och är intresserad av hållbarhetsfrågor? Undrar du hur du ska implementera hållbarhetsfrågor i ditt arbete eller för din grupp? Hur kan turnerande scenkonst bli mer hållbar? Hur ser internationella samarbeten ut i framtiden?
 

Välkommen att delta i en processworkshop i hållbarhetsfrågor för scenkonstbranschen arrangerad av Svenska ASSITEJ.

Anmälan sker vi den här länken senast den 25 oktober.

Vi vill skapa möjlighet till diskussion om dessa frågor och bjuder in till en kostnadsfri workshopserie om hållbarhet och om hur vi skapar en hållbar framtid för scenkonstbranschen i allmänhet och för fria teater- och dansgrupper i synnerhet.

Syftet är att diskutera frågor kring hållbarhet och dess relevans, samt dess eventuella svårigheter, i det konstnärliga och organisatoriska arbetet hos turnerande teater- och dansgrupper och att få konkreta verktyg för att skapa hållbara produktioner.

Workshopen innehåller bl a följande delar:
- beskrivning och positionsbestämning av det egna arbetet.
- inventering av tillgänglig information och material.
- diskussion om vad en hållbarhetsplan är och bör innehålla.
- framtagande av hållbarhetsplaner för produktion, turné och drift.

Tidsplan 2021 - 2022
12 november kl 10 - 16 (live): ”Var är vi?”

6 december kl 9 - 12 (digitalt): ”Goda modeller?”
24 januari kl 10 - 15 (live): ”Hållbarhetsplan”
28 mars kl 10 - 16 (live): ”Lyfta blicken - skapa en handbok”
25 april kl 9 - 12 (digital): “Hur går vi vidare?”
17 - 22 maj (live): Projektrapport/presentation på Bibu/AAG 2022 i Helsingborg.

Workshopen bygger på deltagaraktivitet, erfarenhetsutbyte och självarbete. Vi har också bjudit in gästande föreläsare (Jacob Teglgaard/Bæredygtig Scenekunst (Danmark - sker på danska/engelska), Annika Bromberg (scenograf/frilans), Frida Karlsson (klimatsamordnare/Riksteatern) och Kulturrådet.

Deltagare bör vara tillgängliga vid alla workshoptillfällen.

Livemötena äger rum i Stockholm. För resor till och från Stockholm och ev uppehälle svarar Svenska ASSITEJ. Vegetarisk lunch ingår i livemötena.

12/10/2021

NYHETSBREV september 2021

THE CULTURAL POLITICS (STILL) LETS THE CHILDREN DOWN - THIS YEAR ASSITEJ SWEDEN IS FOCUSING OUR WORK TO MAKE CHANGES TO (FINALLY) SECURE CHILDREN AND YOUTH´S RIGHT TO PERFORMING ARTS IN SCHOOL.

The Swedish national cultural policy goals are very clear: The national Cultural Policy should ”promote the possibility of cultural experiences for all” and ”especially pay attention to children and young people’s right to culture”. These goals are in line with the school curriculums set up by the Ministry of Education and in line with the UN Convention on the Rights of the Child.  

We know, however, that when it comes to children and youth, from preschool to high school, the goals of experiencing professional performing arts are not fulfilled. The inequality between students is in fact big. Some students get several performing arts experiences per year, while some, according to our members, go through their whole school time without ever experiencing a performance. This is unacceptable.

 

Our work 

Since official statistics measuring children and youth’s experience of performing arts does not exist in Sweden, we last year decided to make our own investigation calling 30 randomly chosen municipalities in Sweden about their means of supporting performing arts in schools. We found out that our apprehension was confirmed; the set-up is greatly different and the access to performing arts depends on in which municipality the children live in.

During the spring of 2021 we met with the Parliament’s Committee on Cultural Affairs and the regional consultants of Riksteatern to discuss our experiences and to find answers for future actions. In the coming months we are again meeting with our members to discuss the matter, we will meet with the consultants of Regionsamverkan Syd, The Swedish Association of Local Authorities and Region´s Committee for Culture and Leisure and the Minister for Culture and Democracy.  

 

We have formulated three demands or claims to put forward to national and regional politicians

1. Introduce a model for finance and collaboration within the field of performing arts.

One of the obstacles for children and youth to experience performing arts in school is that the (21) regions need to contact every municipality individually and be agreed on finances and administration. The municipalities are the ones mainly responsible for the administration and finances for receiving professional performing art productions to their schools. Still, it’s not the lack of money that makes it difficult for the schools and municipalities to ensure children and youth’s right to performing arts, but the logistic challenges. We suggest a national model for financing and administration, where the departments for culture and education work together to guarantee the goals. The model shall make it economically attractive and administratively easy for regions, municipalities, and schools.

2. Let experts make the selection of subsidized performing arts 

The institutions and groups receiving public contributions to produce performing arts is tested and evaluated by professional experts within the field. This kind of quality examination is missing when it comes to distribution. We suggest a new national model for subsidies, to guarantee artistic quality and lighten some of the burden of administration and costs for the producers. ”Den kulturelle skolesekken” and ”Scenkunstbruket” in Norway are good examples of systems where the cultural goals are achieved.

3. Keep continuous statistics analyzing the achievement of the cultural goals for performing arts

Today there is no statistics or forms of evaluating whether the cultural goals regarding performing arts in school is fulfilled. A continuous evaluation would make further analyzing possible, regarding how and to what extent the goals are achieved in different regions, municipalities, and schools. We suggest the task and responsibility should be given the Swedish National Arts Council to gather statistics to analyze how the infrastructure for performing arts for children and youth could be developed further.

 

Except for achieving the cultural goals here in Sweden, we would be happy to inspire others for making this kind of work within in their field. Please, get in contact with us if you are interested in knowing more: info@assitej.se

 

Niclas Malmcrona, director
Linnea Lidberg, project manager

17/09/2021

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 15 november kl 16:30. Mötet är digitalt.

13/09/2021