image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

DET TREDJE GEMENSAMMA - ETT SEMINARIUM OM SCENKONST FÖR DE YNGSTA

Vilka tendenser ser vi i olika uttryck och dramaturgier i scenkonst för de yngre barnen? Vilken plats har texten? Vad är barns lek? Vad går den ut på? Vad kan djupare kännedom om barns lekstrategier ge scenkonsten?
Barnteaterakademin (BtA) och Svenska ASSITEJ bjuder in till en helkväll i samband med BtA:s aktuella satsning på ny text för barn 2-5 år.
 

Seminariet ges både i Stockholm (14 nov) och Göteborg (20 nov)!
 
Bebisteater, gränsöverskridande projekt, nyskriven dramatik, dramatiserade bilder-böcker, devising, dockteater… Vi får en historik och aktuell överblick över fältet småbarns-teater. Med exempel från olika genrer och målgrupper och med sökaren ställd på olika kvaliteter, trender och tendenser.
Med: Karin Helander – professor i teatervetenskap, lärare vid Centrum för barnkulturforskning (CBK), Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för Kultur och estetik, Stockholms Universitet.
 
Om lekens iscensättning och hur barn gestaltar lek. Om lek som gemensamt "språk" – relation, aktivitet och medvetandetillstånd. Om lekandet egenvärde, om impulsen att leka och om det yttre, inre och gemensamma tredje. Vi får en inblick i aktuell neuropsykologisk och utvecklingsvetenskaplig forskning och vad den säger om lekens betydelse för barn.
Med: Margareta Öhman – psykolog, skribent, föreläsare; bedriver forskning om lekandets betydelse för barn och kommer ut med en bok i ämnet januari 2019; undervisar också på CBK.
 
Frågestund och samtal!

Stockholm:
När: 14 november 17:30–ca 21 (soppa serveras 17:30-18)
Var: Teater Pero, Sveavägen 114
Hur: Vi bjuder på föreläsningar, samtal och soppa.
Anmälan till: info@assitej.se senast 9 november.

Göteborg:
När: 20 november 17:30–ca 21 (soppa serveras 17:30-18)
Var: Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3
Hur: Vi bjuder på föreläsningar, samtal och soppa.
Anmälan till: info@barnteaterakademin.se senast 15 november.

05/11/2018

                                                              

PRIX D`ASSITEJ 2018

tilldelas Dansgruppen JUCK

”Som ett segertåg har denna rörelse, i dubbel bemärkelse, dragit fram och gjort avtryck, stampat liv och skakat om. Med lika delar konst och aktivism sätter gruppen fokus på vems och vilka kroppar som får göra vad. 

Är det en lek med förväntningar, en provokation eller ett samtal? I en tid av motstånd och uppror mot patriarkal tradition är scenkonsten för unga en vital kraft, vilket pristagarna starkt förmedlar till sin publik. 

Det är i mötet mellan publik och utövare som känslan av JUCK uppstår.”

Priset delades ut på Bibu - scenkonstbiennal för barn och unga i Helsingborg den 18 maj.

20/05/2021

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 5 november kl 16:00 - 19:00 i Stockholm.

 

01/10/2018