image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

HÖSTENS SCENKONSTKATALOG 2019

Sammanställning över aktuella föreställningar hösten 2019

Så var det dags att fylla i uppgifter till höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2019. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter!

Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 31 augusti 2019. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på under fliken Scenkonstkatalogen ovan.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.

22/08/2019

PRIX D´ASSITEJ 2019

I år har Svenska ASSITEJ utsett två vinnare av Prix d’ASSITEJ! 

Båda utmärker sig internationellt, i sitt skapande av scenkonst för ung publik. Båda höjer nivån på den svenska scenkonsten och skapar, knivskarpt men på mycket skilda sätt, modern högkvalitativ scenkonst för barn och unga. De värnar det formexperimentella och rör sig återkommande på internationella arenor.

Vi vill uppmärksamma att båda 2019 skriver nya kapitel i sina verksamheter. Den ena pristagaren är en 20-årsjubilerande dansscen, den andra är en teaterregissör som fått uppdraget att leda utbildningen av teaterregissörer vid Stockholms Konstnärliga Högskola.

                              

Prix d’Assitej 2019 går tilldelas Zebradans

Zebra dans är Sveriges första permanenta dansscen för barn och unga och har under 20 år arbetat med att skapa, möjliggöra och tillgängliggöra dansföreställningar av hög konstnärlig kvalité. Zebradans vänder sig till en publik från bebisar till tonåringar. 2019 års Prix d´ASSITEJ firar en ung 20-åring som alltid varit i framkant av dansens utveckling för den unga publiken, både i Sverige och på turnéer över hela världen!

 

Prix d’ASSITEJ 2019 tilldelas teaterregissören Anja Suša

för sina konstnärligt och tematiskt modiga uppsättningar för ungdomar och unga vuxna om livets stora frågor och individens roll i kollektivet. Hon är framstående bärare av en europeisk tradition, där nationalism, etnisk och kulturell mångfald, ställs mot individuell frihet. Detta har resulterat i en rad uppmärksammade teaterföreställningar på svenska scener. Anja Susa skapar teaterkonst som tilltalar, utmanar och berör den unga publiken.

19/05/2019

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 21 september kl 10:30 - 17:00 på kontoret på Kaplansbacken 2.

 

25/06/2019