Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

HUR SKA BARNTEATERN NÅ SIN PUBLIK?
- BARN OCH UNGAS RÄTT TIL SCENKONST I SKOLAN

Teatertidningen nr 2-3 som kom ut i juni tog upp frågan om hur scenkonst för barn och unga når sin publik. Varje skoldag möter tusentalsbarn en scenkonstföreställning runt om i landet. Samtidigt möter vi elever i högstadiet eller gymnasiet som aldrig sett en teater- eller dansföreställning under sin skoltid. I Norge har man en fungerande modell där alla barn kontinuerligt garanteras scenkonstupplevelser under sin skoltid. Varför lyckas vi inte i Sverige?
 
För att diskutera denna viktiga fråga bjöd vi in Christer Nylander (L) och Lawen Redar (S) från Riksdagens kulturutskott, samt Michael Cocke, Svenska ASSITEJ, till en diskussion om scenkonstens plats och möjligheter i skolan. Samtalet leddes av Ylva Lagercrantz Spindler, kulturskribent och teaterkritiker.
 
Arrangemanget ägde rum på Elverket, Linnégatan 69 i Stockholm den 21 september kl 18:00 - 20:00
Samtalet arrangerades i samarbete med Teatertidningen.
 
25/09/2020

ÖPPNA SVERIGES SKOLOR FÖR KULTUR!

Till

Utbildningsminister Anna Ekström
Kulturminister Amanda Lind
Sverige kommuner och regioner, vd Staffan Isling

Öppna Sveriges skolor för kultur!

Nu startar höstterminen i Sveriges skolor och vi uppmanar er och Sveriges skolledare, kommuner och skolpolitiker, att se över de rekommendationer som gäller avseende besök i skolan av teater- och dansgrupper.

Många kommuner och skolor har beslutat om totalstopp för besökare vilket är förståeligt när det gäller besök av utomstående, föräldrar och anhöriga i största allmänhet. Men det ledde också till att det under våren ställdes in ett mycket stort antal föreställningar runtom i landet. Nu behövs en nyansering som anpassar sig till den situation vi befinner oss under kommande höst.

Skolan omfattas inte av 50-personersregeln. Att låta elever som redan befinner sig i skolan komma till en aula eller gymnastiksal och uppleva scenkonst måste anses vara en relativt säker situation. Vi menar att det är möjligt, och förenligt med nuvarande rekommendationer, att tillåta kulturella besök på skolorna så länge fysisk distans kan hållas. Här behövs ett klargörande.

Lärande i skolan handlar inte bara om att lära sig fakta och färdigheter, utan om att utveckla värderingar, samspela med andra och förstå andra och sig själv. I detta spelar kultur en viktig roll och små ensembler på några få personer (vilket det ofta handlar om) måste vara en relativt säker situation och ha en plats i det gedigna anpassningsarbete som både skola och kulturliv gjort under våren och sommaren. 

Ett förtydligande från berörda myndigheter och personer i denna fråga skulle göra stor skillnad. Elever skulle få uppleva kultur och scenkonsten - institutioner, fria grupper och musikensembler - skulle kunna möta sin publik. Det finns inte tid att vänta - varken för scenkonstnärerna eller den unga publiken.

Michael Cocke, ordförande, Svenska ASSITEJ - plattform för alla som arbetar med scenkonst för barn och unga
Lovisa Pihl, ordförande, Teatercentrum - bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst
Maria Rydén, ordförande, Danscentrum - den fria danssektorns centrumbildning och arbetsgivarorganisation

Robert Uitto, ordförande, Länsteatrarna i Sverige - driver den regionala scenkonstens intressen

19/08/2020

BIBU VÄRLDENS VIKTIGASTE MÖTESPLATS 2022 - LEAVE NO ONE BEHIND!

Bibu - scenkonstbiennal för barn och unga - har utsetts till värd för det internationella scenkonstmötet Assitej Artistic Gathering den 17 - 22 maj 2022!

Assitej Artistic Gathering arrangeras varje år och är världens största återkommande arrangemang för professionella scenkonstutövare. Utöver de tusen svenska deltagare som besöker Bibu 2022 förväntas ytterligare 300 - 500 internationella aktörer som alla arbetar med scenkonst för barn och unga att komma till Bibu och Helsingborg.

Leave No One Behind

Tematiken för Artistic Gathering 2022 baseras på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen till år 2030.

Hur kan vi tillsammans hitta ett sätt att omfamna de globala målen? På Artistic Gathering ska vi med FN:s paroll ”Leave no one behind” undersöka hur vi som scenkonstbransch kan bidra till att vara en del av en social, ekonomisk och miljömässig omställning.

 Inte minst ställer vi oss frågan: vad är vårt ansvar när det kommer till en av vår tids största ungdomsrörelser, ”Fridays for future”, som startades av en svensk 15-årig flicka? Hur kan denna rörelse bli en del av vårt arbete och utveckling inom scenkonstområdet?

Bibus ansökan presenterades den 18 och 19 maj inför ASSITEJs digitala generalförsamling och efter omröstning bland Assitejs över 100 medlemsländer, utsågs Bibu till värd för Assitej Artistic Gathering 2022!

Global mötesplats

Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats med, för och om professionell scenkonst för ung publik – en arena där alla vi som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas för att uppleva och diskutera scenkonst för barn och unga. 

Att arrangera ett Artistic Gathering ger Bibu möjligheten att presentera Helsingborg, Skåne och Sverige som scenkonstland på hög internationell nivå. Genom att presentera svenska och internationella föreställningar i samtliga genrer visar vi att scenkonst för barn och unga ligger i framkant av den konstnärliga utvecklingen.

Med Artistic Gathering 2022 skapar vi en internationell mötesplats för scenkonstnärer samtidigt som vi erbjuder barn och unga möjlighet att uppleva scenkonst från hela världen och slutligen flyttar vi fram positionerna när det kommer till hur hållbarhet kan genomsyra våra processer, samarbeten och föreställningar i en global framtid.

Med beskedet om att vi står värd, går nu startskottet för det innehållsmässiga och en fördjupning kring tematiken.

Assitej Artistic Gathering 2022 arrangeras i samarbete mellan Bibu, Teatercentrum och Svenska ASSITEJ och genomförs med stöd av Kulturförvaltningen och Helsingborg Convention & Event Bureau i Helsingborgs Stad, Kulturförvaltningen, Region Skåne och Event in Skåne, Region Skåne samt Kulturrådet.

 

Read the bid document here!

See the short presentation video here!

 

04/06/2020

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 2 november kl 16:00 - 18:00. Mötet är ett videomöte.

 

19/10/2020