Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i Bibu – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga och tillsammans med Scensverige arrangör av Swedstage.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Har du förslag på samarbets- eller utbytesprojekt - hör av dig till oss. Vi samarbetar med kollegor och utövare både hemma och utomlands. Bli medlem i Svenska ASSITEJ och bli en del av ett nationellt och internationellt nätverk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

Nu är vår kulturpolitiska rapport ute! 

 

Spelar mindre roll? - En rapport om den ojämlika fördelningen av scenkonst till barn och unga i skolan.

ASSITEJ Sveriges medlemmar har länge vittnat om att barn och ungas tillgång till scenkonst i skolan är ojämlik. För att kartlägga hur verkligheten ser hur har vi därför sedan hösten 2021 samlat in fakta och granskat barn och ungas tillgång till scenkonst under skolgången, och resultatet av rapporten bekräftar våra medlemmars upplevelse - tillgången är mycket ojämlik. Rapportens syfte är att bidra med förslag och lösningar för att råda bot på den ojämlika tillgången till scenkonst för barn och unga i skolan, och därigenom säkra alla barns lika rätt.

Genom granskning av nuvarande lösningar för distribution av scenkonst till landets skolelever, samt genom en enkätundersökning till samtliga regioner och kommuner har vi undersökt hur tillgången till scenkonst i skolan ser ut i relation till de uppsatta politiska målen. 

Vi har också tittat på hur våra grannländer Norge och Danmark har skapat välfungerande system för såväl distribution som uppföljning. Sverige bör kunna vara lika effektivt.

Rapporten föreslår att regeringen och kulturminister Jeanette Gustafsdotter tillsätter en utredning med syfte att se över distributionen och uppföljningen av scenkonst till barn och unga i skolan, så att faktiskt alla garanteras tillgång till kulturupplevelser under sin skoltid. För att uppnå detta menar vi att det behövs införas tre viktiga politiska åtgärder på statlig nivå:

1. En nationell modell för distribution och finansiering inom scenkonstområdet där departementen för kultur och skola samverkar, så att alla barn och unga garanteras scenkonst kontinuerligt under sin skoltid.  

2. Ett nationellt kompetenscenter som arbetar strukturellt och operativt med att säkerställa en fungerande infrastruktur. Kompetenscentret ska genom särskilda insatser för särskilt utsatta kommuner utjämna ojämlikheter.

3. En nationell statistisk uppföljning där måluppfyllelsen av scenkonstupplevelser för barn och unga i skolan analyseras kontinuerligt.

När ”återstart” nu är ordet på allas läppar bör vi se till att göra det demokratiskt och garantera alla barns lika rätt till kultur. För kulturens roll är oumbärlig när det kommer till att skapa kritiskt tänkande och motiverade medborgare, och inte minst för att hänföra dem.

Rapporten hittar du här
 

11/05/2022

NYHETSBREV maj 2022

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 15 juni kl 16:30 - 18:30.

04/02/2022