Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Prix d’ASSITEJ har delats ut i mer än trettio år till teater- och dansgrupper, till enskilda konstnärer, till skådespelare och regissörer och andra som på olika sätt gjort förtjänstfulla insatser för eller har bidragit till att stärka statusen för svensk scenkonst för barn och unga.
Priset delas ut årligen och kan gå till enskilda personer, till en teater- eller dansgrupp, till en föreställning, till ett projekt eller organisation.
Prix d’ASSITEJ är ett hederspris och diplomet har gjorts av konstnären Jockum Nordström. Information om alla pristagare sedan 1985 då Suzanne Osten fick Prix d’ASSITEJ finns här.
Frågor om Prix d’ASSITEJ kan mejlas till info@assitej.se .