Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige. ASSITEJs medlemmar utgörs av skådespelare, regissörer, scenografer och dramatiker, såväl som teatergrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar.


Svenska ASSITEJ arbetar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och uinga, samt genom att arrangera utbyten, gästspel och förmedla kontakter. Som medlem får du tillgång till ett globalt nätverk med information om festivaler, kurser och seminarier från hela världen. Du kan också få direkt kontakt genom varje lands ASSITEJ center om du önskar information eller kontakter.


Vi har ett nära samarbete med ASSITEJ center och organisationer runt om i världen med vilka vi driver en rad samarbetsprojekt som utbyten av föreställningar, besök på festivaler, workshops och seminarier. Vi har under de senaste 15 åren haft ett nära samarbete med ett dussintal länder i södra och östra Afrika där vi arrangerat seminarier, workshops och föreställningsutbyten.
Under 2015 har vi avslutat två större projekt som omfattat utbyte med Libanon samt Sydafrika, Zambia, Zimbabwe och Moçambique.


Bibu.se – den nationella scenkonstbiennalen för barn och unga som äger rum vartannat år arrangeras genom ett fristående festivalbolag som gemensamt ägs av Svenska ASSITEJ och Teatercentrum. Biennalen är den viktigaste nationella mötesplatsen för svensk scenkonst för barn och unga. Efter att sedan 2006 ägt rum i Lund flyttade bibu.se 2014 till Helsingborg och genomfördes i samarbete med Helsingborgs Stadsteater och Helsingborgs kommun. Maria Ragnarsson är VD/festivalchef och kan kontaktas på: maria@bibu.se. Bibu.se 2016 arrangeras den 18 – 2 maj. Mer information: www.bibu.se


Sedan 2012 arrangerar vi tillsammans med svensk Teaterunion showcaset Swedstage. Målet med Swedstage är att svenska föreställningar i ökad omfattning ska hitta vägar till internationella festivaler och gästspel. Swedstage har två huvudsakliga målgrupper; de svenska producenterna som får möjlighet att visa upp sig, samt de internationella festivalarrangörer, programläggare, teaterchefer, konstnärliga ledare som kommer till arrangemanget. I förlängningen är också vår målgrupp den publik i utlandet, bestående både av barn, unga och vuxna, som får möjlighet att se de svenska föreställningarna. Mer information:www.swedstage.se .


Svenska ASSITEJ vill: - Arbeta för att bibehålla och stärka svensk scenkonsts höga status samt arbeta för ökat kvalitetsmedvetande på scenkonstområdet för barn och unga.
- Öka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland teatrar, utbildningar, arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare.
- Öppna möjligheter till ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga samt sprida kunskap och information om svensk scenkonst till andra länder.


Vi arbetar genom att:
- Påverka - massmedia, beslutsfattare, politiker, teaterledningar etc. Vi delar varje år ut Prix d'ASSITEJ - ett pris för förtjänstfulla insatser inom svensk scenkonst för barn och unga.
- Skapa nätverk - både i Sverige och utomlands
- Stimulera - vi arrangerar medlemsmöten, festivaler, seminarier etc.
- Informera -vi ger ut trycksaker, nyhetsblad och informerar på sociala medier.
- Dokumentera - vi gör sammanställningar av föreställningar och annan verksamhet på scenkonstområdet för barn och unga.