Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden
*|MC:SUBJECT|*
Nyhetsbrev Svenska ASSITEJ
September 2019
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ
September 2019

Besök från Lahore!

Den 7 - 17 september är Svenska ASSITEJ värd för Nerda Khara och Ismet Jawwad som båda är skådespelare, dansare och dans- och dramalärare i Lahore. Under den dryga veckan i Stockholm kommer Nerda och Ismet att att ta del av verksamheterna på Zebradans, Teater Pero, Pantomimteatern och Unga På Operan.

Besöket i Stockholm är en del av ett längre utbyte mellan ASSITEJ Pakistan och Sverige som syftar till att öka utbytet mellan ländernas utövare, att diskutera genus-, jämställdhets- och HBTQ-frågor inom scenkonsten, samt att diskutera scenkonstens utveckling på barn- och ungdomsområdet. Projektet finansieras med bidrag från Svenska Institutet.

Teaterförbundets guldmedalj till Ing-Mari Tirén!

I samband med förbundets 125-årsjubileum tilldelades regissören Ing-Mari Tirén Teaterförbundets guldmedalj ”för utomordentlig konstnärlig gärning”. Ing-Mari Tirén var en av grundarna till Dockteatern Tittut i Stockholm och var en av de första att skapa föreställningar för riktigt små barn. Ing-Mari Tirén kom från Marionetteatern när hon 1977 skapade Tittut tillsammans med förskoleläraren Eva Gumpert. Deras unika sätt att arbeta med dockteater för små barn fick snabbt gehör hos förskolorna som varit svältfödda på scenkonst för små barn. Med skådespelare, skuggspel, dockor och animerade objekt, gestaltas livets under och mänskliga dilemman för en publik på två år och uppåt.
Clownen Manne - årets hederspristagare i kulturarbete för barn och unga i Stockholm!

I år tilldelas hederspriset i kategorin ”kulturarbete för barn och unga” till Manne af Klintberg, som under 50 år har gestaltat vardagens magi ur barnets perspektiv. Juryns motivering: ”Manne af Klintberg är barnens egen drömfångare. Generation efter generation av barn har fängslats i stilla nyfikenhet, koncentration och förväntan. I mer än 50 år har han drivits av lusten att gestalta vardagens magi ur barnets perspektiv. Mötet med publiken sker i ömsint och jämlik dialog utifrån en urgammal europeisk icke-litterär komisk clowntradition. Teckenspråket är självklart inkluderat utan kommentar".
Anmäl dig till ASSITEJ Next generation residens på ASSITEJs världskongress och festival i Tokyo den 14 - 24 maj 2020!
 
---
The Next Generation (NG) residency programme is an ASSITEJ initiative, designed to support artistic and cultural exchange and collaboration between international artists aged 36 years or below, interested in theatre for young audiences, at ASSITEJ events. 

The residency programme for 25 artists, critics, producers, researchers, from Asia and around the world will be held in Tokyo over the period of MIRAI Festival: 2020 International Performing Arts Festival for Children and Young People in Japan / The 20th ASSITEJ World Congress from 14-24 May, 2020.
---

Läs mer här. Anmälan senast den 18 oktober!

Barnkonventionen i teori och praktik & Vad är ett "barn"?

- ett dubbelseminarium inför genomförandet av Barnkonventionen till svensk lag
med Åsa Ekman och Ylva Ågren.

2020 blir FN:s Barnkonvention svensk lag. Vad konventionen säger om barns rätt till konst och kultur och eget uttryck. Vad det kan innebära juridiskt att konventionen blir lag. Vad det rent konkret kan innebära för utövare på barnkulturfältet, för tjänstemän och politiker. Och inte minst: Hur det kan komma att påverka barns faktiska verklighet och vår syn på barn.

Den 30 september 17:30-ca 21:15 på Masthuggsteatern, Masthuggsterrassen 3 i Göteborg. Barnteaterakademin bjuder på föreläsningar, samtal och soppa. Föranmälan: Senast 25 september, till: info@barnteaterakademin.se. Mer information finns här!

Bibu har ny hemsida!

Läs mer om Bibu och föreberedelserna för nästa års festival på Bibus nya hemsida!
 

Bidrag för internationellt kulturutbyte
Bidraget ges för att stödja konstnärer som är inbjudna till utlandet för exempelvis gästspel eller andra projekt , men även till internationella samarbetsprojekt i Sverige.
Resebidrag
Bidraget kan sökas för utlandsresor som konstnärer själv initierar till exempel för att delta i kurser eller göra research.
Sista ansökningsdag: 24 oktober
Projektbidrag inom teater 
Sista ansökningsdag: 22 oktober
Mer information här!
Världskongress och festival i Tokyo i maj 2020, Danmark, Palestina, Nepal, Argentina, Italien - hitta information om festivaler, seminarier, workshops och mycket annat på Internationella
ASSITEJ hemsida!

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över. Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.


Facebook
Website
Email
Instagram