Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Nyhetsbrev november 2017


Barnens visuella värld - baltisk-nordisk workshop


Den 16-19 november arrangerar Svenska ASSITEJ en workshop för scenografer på Rönninge Kungsgård utanför i Stockholm.
Utgångspunkten för arbetsmetoden är samma vi använde förra året i Interplay-workshopen där två ”unga” scenografer och en handledare träffas i samtal och diskussioner utifrån ett förväg förberett material som varje deltagare har med sig.
Till workshopen kommer sammanlagt 20 deltagare från Sverige, Island, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Svenska deltagare är Moa Möller och Sofia Romberg och handledare är Annika Bromberg och Petra Hjortsberg.

Tillsammans med Scensverige är vi igång med förberedelserna för Sweedstage 2018 som kommer att gå av stapeln den 21 - 24 oktober. Redan nu är det möjligt att anmäla föreställningar till showcaset.
Kriterierna för föreställningar som medverkar är:
– föreställningen ska vara turnébar och kunna spelas i Stockholm 21-24 oktober
– föreställningen ska vara tillgängliggjord för en internationell publik
– producenten ska ha en stor vilja att turnéra utomlands
Urvalsprocessen sker under vintern och våren 2018.

Mer information och anmälan sker här
() !

Korean - Nordic Connection


Andra steget i utbytet mellan Korea och de nordiska länderna sker i samband med Showbox-festivalen i Oslo den 27 november till den 2 december. Projektet har initierats av bl a Statens Kulturråd och dess motsvarigheter i Finland, Danmark och Norge. Syftet med Nordic Korean Connection Program är att bygga upp partnerskap mellan nordiska och koreanska scenkonstutövare och att öka det konstnärliga utbytet mellan Norden och Korea i form utbyte av såväl enskilda konstnärer som gästspelsutbyte. Information om Showbox finns här (http://www.showbox.no) !

Geidankyo (Japan Council of Performers Rights and Performing Arts Organizations)


Niclas Malmcrona har inbjudits till att medverka i ett symposium arrangerat av Geidankyo den 6 december i Tokyo. Symposiets tema är ”How Can We Reach Children and Young Audience All Over Japan” där Niclas Malmcrona ska förläsa om svensk scenkonst för barn och unga och om förhållandena i Sverige när det gäller distribution av scenkonst till framförallt skolor.
Med bidrag från Kulturrådet avseende kulturexport kommer vi att upprepa vår närvaro på IPAY 2018 i Philadelphia. Tillsammans med Scenekunstbruket i Norge och Teatercentrum i Danmark presenterar vi under rubriken Performing Arts Scandinavia scenkonst för barn och unga. Mer information om IPAY finns här! (http://ipayweb.org)
En av Tysklands bättre festivaler med både tyska och internationella föreställningar. Pågår mellan den 23 och 28 januari 2018 i Nürnberg. I kommande upplaga spelar Teater Pero ”Astons Stenar”. Mer info finns här!

Ubumuntu Arts Festioval i Rwanda söker föreställningar till festivalen i juli 2018 - dead-line är i mars 2018. Mer information och anmälan finns här (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLeZdB-4b1ezlv7d2LM5J001GF--t2uchNU7IrJHoLrx60bQ/viewform?c=0&w=1) . I 2017 års festival deltog Mari Carrasco Dance Co med ”Bartolomeo”!
Belgiens ledande festival för scenkonst för barn och unga. Arrangeras i Hasselt mellan den 9 och 15 februari 2018. Mer information här (http://krokusfestival.cchasselt.be/krokusfestival/index.php?lang=en) !
Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över.
Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.