Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden
*|MC:SUBJECT|*
Nyhetsbrev Svenska ASSITEJ
December 2018 - januari 2019
View this email in your browser

Nyhetsbrev från Svenska ASSITEJ
December 2018 - januari 2019Jul och nyår närmar sig och 2018 går mot sitt slut. För Svenska ASSITEJs del har 2018 varit ett hektiskt år med en rad arrangemang av olika slag och karaktär.
 
2018 var Bibuår och årets Bibu var en sprudlande fest och manifestation av svensk och internationell scenkonst för barn och unga. Våren verksamhet avslutades i Helsingborg där Svenska ASSITEJ tillsammans med Scensverige var värd för 18 internationella gäster från så skilda länder som Zimbabwe, Botswana, Estland, Turkiet, Ryssland, Moldavien, Ukraina, Tyskland, Pakistan, Belgien, Norge, Malawi och Sydafrika.
 
Under 2108 har vi arrangerat ett tiotal workshops, föreläsningar och seminarieri samarbete med partners i Sverige och utomlands. Vi har bevakat och närvarat vid festivaler och möten i
bl a USA, Pakistan, Korea, Danmark, Estland och Norge. Vårt nordiskt-baltiska nätverk har under året haft två möten, ett på Island och ett i Litauen.
 
Korea-Nordic Connection har rullat på under 2018 med möten och utbyten i Helsingborg (Bibu) och Seoul (Korea Summer Festival och PAMS) och inför 2019 förbereder vi ett svenskt fokus på Korea Summer Festival.
 
Swedstage arrangerades (i samarbete med Scensverige) för fjärde gången mellan den 21 och 24 oktober. Swedstage 2018 presenterade 12 föreställningar, från olika scenkonstgenrer, där hälften riktade sig mot en barn- och ungdomspublik, och hälften mot vuxna. Vi arrangerade också en pitch, där fler sju svenska producenter fick möjlighet att presentera sig och sitt arbete. Ett mycket välbesökt mingel syftade till att skapa mer informella möten mellan svenska scenkonstnärer och de 50 utländska gästerna.
 
Dockteater har varit en del av verksamheten under 2018 då vi haft ett samarbetsavtal med Svenska UNIMA avseende DOCK18 och Svenska ASSSITEJ var samarbetspart när Marionetteatern fyllde 60 år och arrangerade dockteaterfestivalen Pop up Puppets.
 
Bidragsgivare under 2018 utgörs av Kulturrådet, Stockholms kommun, Stockholms läns landsting, Svenska Institutet och Konstnärsnämnden och samarbetspartnershar varit bl a Kulturhuset-Stadsteatern-Marionetteatern, Scensverige, Barnteaterakademin, Svenska UNIMA, Teateralliansen, de nordiska och baltiska ASSITEJ-centren, Teatercentrum Danmark, Scenkunstbruket samt många teatrar, dansgrupper och medlemmar.
 
Tack alla för ett gott samarbete under 2018 - nu satsar vi inför 2019!

Sammanställning över aktuella föreställningar våren 2019.

Så var det dags att fylla i uppgifter till vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2019. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter!

Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 15 januari 2019. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av februari på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på www.assitej.se.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 25 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.
Nominera till Prix d´ASSITEJ 2019

Mejla ditt eller ert förslag till pristagare till info@assitej.se tillsammans med en kort motivering om varför du eller ni tycker att den, det, dom eller hen ska få 2019 års Prix d´ASSITEJ. Senast den 15 februari 2019 måste nomineringen ha kommit in. Styrelsen för Svenska ASSITEJ kommer sedan att fatta beslut om pristagare baserat på de nominerade förslagen på styrelsemötet i april 2019. 

Prix d´ASSITEJ har delats ut i mer än trettio år till teater- och dansgrupper, till enskilda konstnärer, till skådespelare och regissörer och andra som på olika sätt gjort förtjänstfulla insatser för eller har bidragit till att stärka statusen för svensk scenkonst för barn och unga. Priset delas ut årligen och kan gå till enskilda personer, till en teater- eller dansgrupp, till en föreställning, till ett projekt eller organisation.
 
Information om alla pristagare sedan 1985 då Suzanne Osten fick Prix d´ASSITEJ finns här. Frågor om Prix d´ASSITEJ eller nomineringsförfarandet kan mejlas till info@assitej.se


 

Call for submissions 2019 ASSITEJ Magazine
 

Do you feel like putting pen to paper and writing an article for the ASSITEJ 2019 Magazine? ASSITEJ is looking for submissions that address the theme "Confronting the present".

The magazine will be published in English and the original Language of the author. We will again create a visual magazine that communicates through images and text. Both visuals and text should address the theme: Confronting the Present.

This magazine calls for articles that confront the present, with an eye towards the unknown from numerous artistic perspectives. 

Deadline is 5 January! More information and submission here!


 

Utlysningar, ”call for applications”,
festivaler som söker föreställningar, ”internship”...

 

På internationella ASSITEJs hemsida finns information om utländska festivaler, samarbeten, forskning och praktikplatser över hela världen, just nu i bl a Norge, Pakistan, Italien, Malta, Turkiet, Rwanda, Spanien, Wales och Korea.

Läs mer här!


 
God jul och gott nytt år!

Tack alla medlemmar och samarbetspartners vi arbetat med under 2018!

Vi har jul- och nyårsstängt mellan den 22 december och 6 januari.
Hasselt, Belgien, 1 - 7 mars 2019
The festival aims to encourage festival makers to keep creating this exciting world of music, word and image for young audiences. Krokusfestival is a platform for the development of relationships and co-productions, a showcase of work-in-progress, a stage for new works, an exuberant meeting place (for professionals). 
Mer info här!

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över. Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.