Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Nyhetsbrev september 2017


Nytt projekt i samarbete med Mashirika Arts & Media Company, Rwanda
Nu i september inleder vi ett nytt samarbetsprojekt med Mashirika Arts & Media Company som syftar till att undersöka möjligheterna att använda scenkonst i arbete mot ”Gender based violence”. Initiativet till projektet togs av Mashirika i samband med Swedstage och inleds med ett studiebesök i Kigali följt av ett besök i Stockholm i november. Projektet som är ett ”seed project” inom Svenska Institutets Creative Force program ska leda till ett längre och mer omfattande projekt under 2018.

Barnens visuella värld - inbjudan till workshop
Inbjudan till nordisk-baltisk scenografiworkshop den 16-19 november i Stockholm. Med utgångspunkt i samma metod vi använde förra året i Interplay-workshopen bjuder vi in två ”unga” scenografer och en handledare från Sverige, Island, Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Mer information på Svenska ASSITEJs hemsida (http://assitej.se/www3/) .

Påminnelse


Höstens scenkonstkatalog 2017
Fyll i uppgifter till Höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2017. Uppgifterna fylls i på www.assitej.se .
Dead-line för att fylla i uppgifter är den
30 augusti. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september. Det är viktigt att alla producenter fyller i uppgifter så att katalogen blir så heltäckande som möjligt. Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.
Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 20 åren.
Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se .

Shadowland - rapportVi har nu avslutat Shadowland-projektet. Här kan du läsa rapporten om projektet som innehåller en beskrivning av vad projektet innehållit, med reflektioner och intervjuer med flera personer som på olika sätt medverkat i projektet.


Kristiansand, Norge den 12 - 16 september.
SAND is an international festival of performing arts for a young audience. The festival presents high quality performances and productions to the young audience and professionals.
Mer information här!

TakeOff Festival is England’s leading festival of theatre for children and young people. Produced by Theatre Hullabaloo it is a week-long festival of shows, workshops and family fun for children in venues across the North East. Mer information här! (http://www.takeofffestival.org.uk)

Call for submissions: The Chinese company Grand Boat Culture is currently seeking shows for a young audience (3 to 9 years old) in theatre, dance, music and multidisciplinary arts
Mer information här! ()

Skolsscen Sydost i Ronneby den 17-18 oktober.
Mer information här!

BUSIG, Gottsunda/Uppsala den 16-21 oktober. BUSIG är en scenkonstfestival för barn och unga 2-26 år. Syftet med festivalen är att samla spännande och utvecklande scen-produktioner inom dans och teater och under en veckas tid stimulera till kreativitet och engagera barn och unga i samtal med både utövare och varandra. Mer information här! (https://www.gottsundateater.com/copy-of-colour-correction)
Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över.
Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.