Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden

Nyhetsbrev februari 2018


Markus Gårder, ”Myriader av världar”

Årsmöte den 12 mars kl 16:00.

Den 12 mars håller vi ordinarie årsmöte på Kungliga Operan i samarbete med Unga på Operan. Vi inleder med årsmötet, som följs av en presentation av Unga på Operans verksamhet. Därefter hålls ett samtal kring att bryta konventioner.
Vi bjuder på kaffe och smörgås samt musikaliska inslag ur Unga på Operans produktion ”Min bror är Don Juan” som spelas under våren 2018 för tonårspublik
Separat inbjudan kommer, men boka in tid och plats!

Påminnelse

Sammanställning över aktuella föreställningar våren 2018.
Vi har haft influensa på ASSITEJs kontor och inte hunnit med, men vi ser nu att vi saknar uppgifter från många producenter. Fyll i uppgifter till vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2018. Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel. Dead-line för att fylla i uppgifter är snarast. Den nya katalogen läggs ut i mitten av februari på Svenska ASSITEJs hemsida.

Uppgifterna fylls i på www.assitej.se . Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se .

Vi har nu utsett en urvalsgrupp till Swedstage som medverkar i föreställningurvalet. Den består av Anna Berg, Cecilia Suhaid Gustavsson, Anna Håkansson och Bengt Andersson.
Om du vill föreslå en produktion skapad i Sverige som är lämplig och redo för en internationell marknad, gör det här .
Fjärde upplagan av Swedstage går av stapeln i Stockholm den 21-24 oktober.
Mer info: www.swedstage.se


DOCK18 gör 2018 till ett dockteaterns år.
Marionetteatern fyller 60 år och har tagit initiativ till att vidga jubileets perspektiv till all svensk dockteater för att visa hur konstformen utvecklats och hur den är en internationell konstform. DOCK18 är en plattform för att bjuda in utländska gästspel, samordna och marknadsföra svenska dockteaterföreställningar, bjuda in och föra ut kurser, seminarier och workshops till utövare över hela landet. Projektet leds av UNIMA Sverige och Svenska ASSITEJ är samarbetspart.
Mer info finns på www.dock18.se.

Föreställningarna till Bibu 2018 är valda - läs mer här!
Hela programmet släpps den 15 mars och festivaldatum är den 16 - 19 maj!
Belfast Children´s Festival, den 9 - 14 mars. I årets upplaga deltar Teater Pero med ”Astons Stenar” och Dalija Acin Thelander med ”Sensecapes”. Mer info här! (http://www.youngatart.co.uk) Danska Aprilfestivalen är världens största scenkonstfestival för barn och unga. I år den 15 - 22 april - 150 medverkande teatrar och grupper, 150 olika produktioner och mer än 500 föreställningar. Festivalen är detta år förlagd till Syddjurs Kommune som ligger nära Århus. Mer information och bokning av ”festival packages” här! (http://www.info.aprilfestival.dk/delegate_package.asp)
Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av mer än 100 medlemsländer och nätverk världen över.
Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.