Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden asssve2
image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste nytt

HÖSTENS SCENKONSTKATALOG 2016

Så var det dags att fylla i uppgifter till Höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2016. Uppgifterna fylls i på www.assitej.se.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 1 september. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september.

Det är viktigt att alla producenter fyller i uppgifter så att katalogen blir så heltäckande som möjligt. Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 20 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten skickas till info@assitej.se.

 

2016/08/19

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 29 augusti kl 16:00 - 19:00 i Stockholm.

 

2016/04/18