Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden asssve2
image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste nytt

HÖSTENS SCENKONSTKATALOG 2016

Så var det dags att fylla i uppgifter till Höstens scenkonstkatalog för barn och unga 2016. Uppgifterna fylls i på www.assitej.se.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 1 september. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av september.

Det är viktigt att alla producenter fyller i uppgifter så att katalogen blir så heltäckande som möjligt. Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Förutom att informera om vad som spelas under hösten i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 20 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten skickas till info@assitej.se.

 

2016/08/19

INBJUDAN SEMINARIUM!
SHADOWLAND – HUR SER DEN FRIA SCENKONSTEN PÅ MÅNGFALD?

Den 19 september arrangerar vi och Teatercentrum ett seminarium om strukturell rasism inom scenkonsten

Medverkande: Teater Jalada, Teater De Vill, Arabiska Teatern
Samtalsledare: Pernilla Glaser
Plats: Teater Pero, Sveavägen 114 i Stockholm kl: 17.30–20.30

Kan de fria teatrarna verkligen fortsätta att spela för en ung publik, skapa normkritisk scenkonst och samtidigt framstå som trovärdiga, när majoriteten av dessa är etniska svenskar? Har den fria scenkonsten bara missat tåget när det gäller mångfald, eller finns det en grundläggande struktur som missgynnar de fria aktör att förändras?

Det har både sagts många gånger; teaterbranschens brist på representation av andra än infödda svenska är ett problem. ”Institutionerna anklagas för att vara exkluderande genom att reproducera normer av ”svenskhet” och ”vithet”. Enligt detta perspektiv fungerar inte teater som en nyckel utan som en port som stänger ute. Det som stängs ute är ”samhället”. (Sou 2007:91:21).

Det är också en framtida utmaning att publikens sammansättning och förförståelse snabbt ändras. Kulturbegreppet i sig är också i ständig rörelse och inte minst idag gör många uttryck, aktiviteter och fenomen anspråk på att tillhöra kultursfären.

För den fria scenkonsten är detta sammantaget ett betydande problem. De fria teatrarna har traditionellt spelat mycket för barn och unga. De har arbetat uppsökande och nära sin publik. Mest med samhällsfrågor. Men även om Sveriges befolkning blir mer sammansatt, så gäller det motsatsen nom den fria scenkonsten. Där är majoriteten etniska svenskar.

Välkommen till ett seminarium om rasism och mångfald inom den fria scenkonsten!

2016/08/25

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 29 augusti kl 16:00 - 19:00 i Stockholm.

 

2016/04/18