Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden assitej2016
image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

THE WORLD DAY OF THEATRE FOR CHILDREN AND YOUTH, MARCH 20

The World Day of Theatre for Children and young people, March 20, is an ASSITEJ campaign, promoted and celebrated through the message ‘Take a Child to the Theatre Today’.

World Day campaign enables National Centres, individual members, companies, arts organisations, academics, teachers, artists, practitioners and others interested in theatre for young audiences to connect with the idea of World Day and ‘make the case’ for children’s entitlement to theatre and the arts. Individuals from across the world are invited to promote the World Day messages and consider additional activity – large or small. Each year ASSITEJ Centres around the globe deliver activities ranging from conferences, performances, workshops and special media events, connected to #takeachildtothetheatre.

Read more here!

2017/03/18

ASSITEJs STYRELSE 2017-2018

På årsmötet den 20 mars valdes följande styrelse

Marie Persson Hedenius, ordförande
Bengt Andersson
Margreth Elfström
Jonas Robin
Anna Berg
Pelle Hanæus
Marie Parker Shaw
Anna Lina Herzberg
Vesna Stanisic

2017/03/21

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 2 maj kl 16:00 - 19:00 i Stockholm.

 

2017/02/15