Svenska ASSITEJ - ASSITEJ Sweden assitej2016
image slider

Svenska ASSITEJ är nationellt center i internationella ASSITEJ som består av nästan 100 medlemsländer samt ett antal nätverk och organisationer världen över. Organisationen är en plattform för alla som arbetar med eller har intresse för scenkonst för barn och unga.

Våra medlemmar utgörs av teater- och dansgrupper, organisationer och institutioner, recensenter och kulturskribenter, kultursekreterare, amatörteatrar, arrangörer och föreningar liksom skådespelare, dansare, regissörer, scenografer och dramatiker.

Svenska ASSITEJ verkar för att sprida kunskap om svensk scenkonst för barn och unga genom att arrangera utbyten, gästspel, festivaler, workshops och seminarier samt förmedla kontakter. Svenska ASSITEJ ger ökad kunskap om internationell scenkonst för barn och unga.

Svenska ASSITEJ är delägare i bibu.se – den svenska scenkonstbiennalen för barn och unga.

Vi arbetar för ökat kvalitetsmedvetande och för att stärka intresset för och kunskapen om scenkonst för barn och unga bland arrangörer, massmedia, politiker och beslutsfattare. Vi driver samarbetsprojekt med internationella samarbetspartners från olika delar av världen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

SENASTE NYTT

SAMMANSTÄLLNING ÖVER AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR VÅREN 2017

Så var det dags att fylla i uppgifter till vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2017. Vi vill att sammanställningen ska vara så heltäckande som möjligt, men ytterst är vi beroende av informationen vi får från er producenter! Katalogen avser egna producerade föreställningar - inte gästspel.

Dead-line för att fylla i uppgifter är den 13 januari 2017. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av februari.
Förutom att informera om vad som spelas under våren i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 20 åren.

Klicka på Scenkonstkatalogen i menyn.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se 

2016/12/02

IPAY - INTERNATIONAL PERFORMING ARTS FOR YOUTH 2017

Tack vare ett bidrag från Kulturrådet avseende kulturexport kommer vi att upprepa vår närvaro på IPAY 2017. Tillsammans med Scenekunstbruket i Norge och Teatercentrum i Danmark presenterar vi under rubriken Performing Arts Scandinavia scenkonst för barn och unga.

Svenska teatrar, dansgrupper och andra med sikte på främst den nordamerikanska marknaden är välkomna att skicka material till Svenska ASSITEJ så tar vi med oss det till vår monter. Skicka högst 20 ex av tryckt material till adressen: Svenska ASSITEJ, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm. Senast den 13 januari behöver vi ha materialet.

IPAY 2016 arrangeras i Madison, Wisconsin, den 18 - 21 januari. Mer info om IPAY finns här!

2017/01/11

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte med Svenska ASSITEJs styrelse äger rum den 13 februari kl 16:00 - 19:00 i Stockholm.

 

2016/12/02